Lidmaatschap

Kosten voor 2023/2024 bedragen:

Volwassen lid: €12,50,- per kalenderjaar
Jeugd lid: € 7,50,- per kalenderjaar
Combinatie lid*: €17,50,- per kalenderjaar

Wilt u lid worden neem dan even contact op met onze penningmeester Bertus van Dijk
dijkbertus@hotmail.com

*Combinatie lid is een lidmaatschap waarbij 2 mensen samen lid zijn