Hoenders

De kip is de meest voorkomende vogelsoort ter wereld met wereldwijd vele miljarden exemplaren. Er zijn dus ook een zeer groot aantal rassen. Zie daarvoor de lijst van kippenrassen.

Hiërarchie

Binnen een groep kippen is er een hiërarchie, ook wel de pikorde genoemd. De plaats die een kip heeft bepaalt wie als eerste eet en wie de beste stokplekken krijgt. In een grote groep kippen, kan een kip meer dan 100 soortgenoten herkennen en hun sociale status onthouden. Ze gaan ook zeer exacte manier met elkaar om.

Vocabulair

Kippen kunnen dertig tot veertig verschillende geluiden produceren, die allemaal verschillende betekenissen hebben. Het broedende hoen wisselt al geluiden uit met de kuikens in het ei.

Broedse hen

Broeds

Hennen kunnen broeds worden. Dit gebeurt doorgaans in het voorjaar maar niet alle hennen worden broed. ze trekken zich dan terug op de plaats waar zij de eieren hebben gelegd en broeden ze dan uit. Dit duurt 21 dagen. in deze periode eten en drinken ze niet veel. Ook produceren ze minder ontlasting, zo blijft het nest schoner.

Tijdens de broedperiode stopt de kip met eieren leggen. Een broedse hen klokt veel en verlaat het nest zelden om te drinken, te eten of een stofbad te nemen. Ze houden de eieren op een constante temperatuur met hun lichaamstemperatuur van 41 °C en keert de eieren op bepaalde tijdstippen. Uiteindelijk zullen de eieren uitkomen.

Intern kompas

Je zou het niet verwachten maar een kip heeft een intern kompas, dat in de ogen ligt, hiermee kan het zich oriënteren op het aardmagnetische veld.

Als u meer informatie wilt ga dan naar wikipedia.