De Openshow 2022

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA:

De Openshow vindt plaats op vrijdag 09 en zaterdag 10 December 2022.
In de bijlage treft u het vraagprogramma + inschrijfformulier aan.

Wilt u de papieren versie ontvangen, kunt u een mail sturen naar onze secretaris Hans van Liempt : hvanliempt40@hetnet.nl

Vergeet niet uw entverklaring (volledig ingevuld en ondertekend) mee te zenden met het inschrijfformulier.

Sluiting inschrijving 16 november 2022.

Op moment van schrijven is het niet bekend of er veren (o.a. kippen, eenden, kwartels en duiven) worden toegelaten.