De Openshow

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA:

De Openshow vindt plaats op vrijdag 8 en zaterdag 9 December 2023.

Wilt u de papieren versie ontvangen, kunt u een mail sturen naar onze secretaris Hans van Liempt : hvanliempt40@hetnet.nl

Vergeet niet uw entverklaring (volledig ingevuld en ondertekend) mee te zenden met het inschrijfformulier.

Op moment van schrijven is het niet bekend of er veren (o.a. kippen, eenden, kwartels en duiven) worden toegelaten.